Blog

Video Ads Funnel Là Gì? KPI Triển Khai Thực Tế

   “Video Ads Funnel” – Đường tắt tán đổ mọi khách hàng một cách tự động BẤM VÀO ĐÂY để được Vũ hỗ trợ và tư vấn trực tiếp trên chính sản phẩm/dịch vụ của bạn. Tóm tắt nội dung video Video Ads Funnel là gì? Video Ads Funnel là chuỗi video quảng cáo bám sát […]

Sự Thật Về Đạo Diễn Nguyễn Hoàng Vũ

Xin chào ! Tôi là Đạo diễn Nguyễn Hoàng Vũ Tôi không biết làm thế nào mà bạn có mặt tại đây. Có thể bạn đã bấm vào một quảng cáo nào đó, cũng có thể một người bạn đã giới thiệu cho bạn. Dù lý do gì đi nữa tôi xin chào mừng và chúc […]

>