1 là đối thủ của bạn hành động trước
 2 bạn là người dẫn đầu.

Tham gia cùng chúng tôi với sứ mệnh tiếp lửa hàng triệu người khởi nghiệp tại Việt Nam

  • Trở Thành Ngôi Sao Thủ Lĩnh Trong Các Thủ Lĩnh (Star Boss)
  • Tiếp cận cộng đồng hàng triệu người khao khát khởi nghiệp tại Việt Nam
  • Cơ Hội Được Kết Nối, Xây Dựng Mối Quan Hệ Với Người Nổi Tiếng (KOLs).

x
>